FRANCHANNA'S GUAPO
LOF : 113094 -
fiche - 

HD : HD-A
Père


MARLEY
DU PIED DE LA ROCHE
LOF : 107956 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A

I'XO
DE LA VALLEE DES PICTONS
LOF : 104386 - fiche - pedigree
CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A

VIDOCQ
DE LA TOUR DE VAYROLS
LOF : 91471 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD :


ELFIE
DE LA VALLEE DES PICTONS
LOF : 98750 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A


HINDY
DU PIED DE LA ROCHE
LOF : 103472 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION P VOF/FTP CHAMPION IT
HD : HD-A

DEMON
DES PLAINES DE PICARDIE
LOF : 97964 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ VVOF/FTA CHAMPION IT TRIALER GQ
HD : HD-A


DECIBEL II
DE LA SAUVIGNERE
LOF : 97462 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION IB
HD : HD-A


Mère


ELFIE VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 22/2011 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?

GORGIO VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 51/1999 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?RENA VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 49/2004 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?