PEPSI DU GOUYRE
LOF : 111671 -
fiche - 
TAN TRIALER
HD : HD-A
Père


ISACCO
LUCANIAE
LOF : 12/111840 LOI - fiche - pedigree

HD : ?

INNO DELLA CISA

LOF : 06/080987 LOI - fiche - pedigree

HD : ?LUCANIAE ZENDA

LOF : 09/59652 LOI - fiche - pedigree

HD : ?

CLASTIDIUM VINK

LOF : 03/90654 LOI - fiche - pedigree

HD : ?

LUCANIAE HENIN

LOF : 03/136446 LOI - fiche - pedigree

HD : ?

Mère


IKTA
DE L'AZUR ET OR
LOF : 104821 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A

DEMON
DES PLAINES DE PICARDIE
LOF : 97964 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ VVOF/FTA CHAMPION IT TRIALER GQ
HD : HD-A


ZEFIRO SIRTOUF

LOF : 97683 - fiche - pedigree

HD : HD-A


VENDA
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 91133 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION A
HD : HD-A


EKTA
DE L'AZUR ET OR
LOF : 98299 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T VOF/FTP CHAMPION IT TRIALER GQ
HD : HD-A


ALBATOR

LOF : 93353 - fiche - pedigree
TAN TRIALER TRIALER GQ
HD : HD-A


UNDJI
DU MONT AGEL
LOF : 89465 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION A
HD : HD-A