EROL DE L'ENCLOS DES JONQUILLES
LOF : 99532 -
fiche - 
TAN
HD : ?
Père


VIDOCQ
DE LA TOUR DE VAYROLS
LOF : 91471 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD :


IX DE LA MAZORRA

LOF : 72357 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T
HD : HD-A

ARC
DE LA PLAINE DU GAVE
LOF : 53975 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A


CORY DE LA MAZORRA

LOF : 330902 LOE - fiche - pedigree

HD : ?

SABA
D'ASPE ET D'OSSAU
LOF : 86697 - fiche - pedigree
CHAMPION T
HD : HD-A

JONAS
DU BOIS DES PERCHES
LOF : 73403 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ VVOF/FTA
HD : HD-A


NIKKIE
DU MONT DES SOURCES
LOF : 79415 - fiche - pedigree

HD : HD-A

Mère


ALPHA
DE LA COMBE DE FANS
LOF : 93080 - fiche - pedigree

HD : HD-A

PASTIS DIT PITCH
DE LA TOUR DE VAYROLS
LOF : 83600 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION A
HD : HD-A

IX DE LA MAZORRA

LOF : 72357 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T
HD : HD-A

NAIS
DE LA TOUR DE VAYROLS
LOF : 79915 - fiche - pedigree

HD : HD-A

SABA
D'ASPE ET D'OSSAU
LOF : 86697 - fiche - pedigree
CHAMPION T
HD : HD-A

JONAS
DU BOIS DES PERCHES
LOF : 73403 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ VVOF/FTA
HD : HD-A


NIKKIE
DU MONT DES SOURCES
LOF : 79415 - fiche - pedigree

HD : HD-A