VOYOU DU BOIS DE MOUN
LOF : 90759 -
fiche - 

HD : HD-A

Père


RAZAL
DU MAS DE FONTCOUVERTE
LOF : 83891 - fiche - pedigree

HD :

IZARD
DE CHAMPOTI
LOF : 71157 - fiche - pedigree
CHAMPION IT
HD : HD-A


ALPIN DE LA COTANCE

LOF : 53280 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION IB
HD : HD-A

DEESSE DE LA COTANCE

LOF : 60374 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : ?

OZONE
DU MAS DE FONTCOUVERTE
LOF : 80511 - fiche - pedigree

HD : HD-A

CLASTIDIUM MILTON
CLASTIDIUM
LOF : 163801 LOI 542596 CH - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A


LUE
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 76228 - fiche - pedigree

HD : ?

Mère


MIMI
DU BOIS DE MOUN
LOF : 77640 - fiche - pedigree

HD : HD-A

IROQUOIS
DU BOIS DE MOUN
LOF : 70293 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

ENZO
DE LA MAZORRA
LOF : 393556 LOE - fiche - pedigree

HD : HD-A

DANA DE LA MAZORRA LOE. 367308

LOF : 62500 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

DIANA
DU BOIS DE MOUN
LOF : 58760 - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A

ERCOLE
DEL VENTO
LOF : 57008 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A


VAHINEE
DU BOIS DE MOUN
LOF : 52431 - fiche - pedigree

HD : HD-A