NANI
LOF : 79100 -
fiche - 

HD : HD-A
Père


JOBI
DES PISES
LOF : 72604 - fiche - pedigree

HD : HD-A

LUK
DE GARBI
LOF : 70923 - fiche - pedigree

HD : HD-A

VER
DE PLAYABARRI
LOF : 58593 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A

TAGA
DE LA MAZORRA
LOF : 210853 LOE - fiche - pedigree

HD : ?

ELLIE
DES PISES
LOF : 61759 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

MARCH
DELLA CISA
LOF : 109927 LOI - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION CS CHAMPION R/GQ
HD : ?

TANA
DE LA DUNE AUX OYATS
LOF : 49171 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ
HD : HD-A

Mère


GINA
DE LA DUNE AUX OYATS
LOF : 67010 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

BRICK DES PISES

LOF : 56557 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION R/GQ
HD : HD-A

MARCH
DELLA CISA
LOF : 109927 LOI - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION CS CHAMPION R/GQ
HD : ?

VAMP
DU BOIS DE MOUN
LOF : 52432 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

DIABLESSE DE TARTARIN

LOF : 60076 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

GILES
DEL BOCIA
LOF : 117055 LOI - fiche - pedigree

HD : ?

BUBA
DELLA CERVARA
LOF : 56872 LOI - fiche - pedigree

HD : ?