DOORS FRANCHANNA'S POINTER
LOF : 110297 -
fiche - 
TRIALER GQ
HD : ?

Père


I'XO
DE LA VALLEE DES PICTONS
LOF : 104386 - fiche - pedigree
CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A

VIDOCQ
DE LA TOUR DE VAYROLS
LOF : 91471 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD :


IX DE LA MAZORRA

LOF : 72357 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T
HD : HD-A

SABA
D'ASPE ET D'OSSAU
LOF : 86697 - fiche - pedigree
CHAMPION T
HD : HD-A

ELFIE
DE LA VALLEE DES PICTONS
LOF : 98750 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A


BIANCO
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 93705 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION IT CHAMPION IB CHAMPION R/QC
HD : HD-A


ALFA
DU CODERC DE LA PALUE
LOF : 92870 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A


Mère


ELFIE VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 5011606 - fiche - pedigree

HD : ?

GORGIO VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : DPZ VDH 51/1999 - fiche - pedigree

HD : ?

IMPERO
DEL SARGIADAE
LOF : 03/190625 LOI - fiche - pedigree

HD : ?


YOU
VON DER POSTSCHWAIGE
LOF : 57/96 DPSZ - fiche - pedigree

HD : HD-A

RENA
VON DER POSTSCHWAIGE
LOF : 49:2004 VDH - fiche - pedigree

HD : ?

FAUNELLO
VON DER POSTSCHWAIGE
LOF : 43/1999 DPSZ - fiche - pedigree

HD : HD-A


GITTE VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 60/99 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?