MOET DE LA LOUVIERE EN CHAMPAGNE
LOF : 108439 -
fiche - 
TAN TRIALER GQ
HD : HD-A

Père


GOLD
DE VASSIVIERE
LOF : 102013 - fiche - pedigree
TAN CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A


TEXAS
DES TUCS LANDAIS
LOF : 88149 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION R/GQ
HD : HD-A


CAL

LOF : 00/9306 LOI - fiche - pedigree

HD : ?


NADA
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 78614 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION T
HD : HD-A

AIPALE
DE VASSIVIERE
LOF : 93310 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD : HD-A


MUSTANG
DE LA BETOULE
LOF : 77520 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ
HD : HD-A


PYTHIE
DE L'ISLE D'ALZEE
LOF : 82756 - fiche - pedigree
CHAMPION T CHAMPION GQ CHAMPION GS CHAMPION IT
HD : HD-A


Mère


FOLYA
DE LA CENTAUREE NOIRE
LOF : 100480 - fiche - pedigree
TAN CHAMPION P CHAMPION T CHAMPION GS TRIALER GQ
HD : HD-A


DJO DALTON
DU MAS DU ZOUAVE
LOF : 97718 - fiche - pedigree

HD : HD-A


AYRTON
NABB
LOF : 92906 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A HD-A


BARCA
DU MAS DU ZOUAVE
LOF : 93420 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A


TELINE
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 88104 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

GUISEPPE
VON DER POSTSCHWAIGE
LOF : 50/99 DPSZ - fiche - pedigree

HD : HD-A


OXANA
DES BUVEURS D'AIR
LOF : 81078 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION T
HD : HD-A