JEKO DES CONQUERANTS D'OC
LOF : 105526 -
fiche - 
TAN
HD : HD-A
Père


CHUCHEN
DE LANDA-GORI
LOF : 95591 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION IB
HD : HD-A


ASKAR
DE LANDA-GORI
LOF : 93188 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD :


TITAN

LOF : 01/166881 LOI - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION R/GQ
HD : ?


UNA
DE LANDA-GORI
LOF : 89030 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION T TRIALER GQ
HD : HD-A


UHAINA
DE LANDA-GORI
LOF : 89932 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T CHAMPION IB
HD : HD-A


PRINCE
D'ASPE ET D'OSSAU
LOF : 83677 - fiche - pedigree
TRIALER TRIALER GQ
HD : HD-A


ONGUI
DE LANDAGORI
LOF : 80505 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T
HD : HD-A


Mère


CINKA
DE LANDA-GORI
LOF : 95792 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A
HD : HD-A


UTO
DE COUCAREILLE
LOF : 89922 - fiche - pedigree

HD :

EUGUBIUM ICKS LOI. 196815

LOF : 88741 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

MACHA
DE COUCAREILLE
LOF : 78132 - fiche - pedigree

HD : HD-A

TXERA
DE LANDA-GORI
LOF : 88475 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T
HD : HD-A

RONIX
DU RUISSEAU DES BLAQUIERES
LOF : 85118 - fiche - pedigree

HD : HD-A

NERA DE LA MAZORRA

LOF : 83365 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A