LEO

LOF : 107083 - fiche - pedigree

HD : HD-A


ECLAIR
DU CLAPET AUX BARTAVELLES
LOF : 98914 - fiche - pedigree

HD :

ASTRO
DU CLOS DES PAILLETTES
LOF : 92265 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A

ALPINE
DU MOULIN POMMIER
LOF : 93395 - fiche - pedigree
TAN
HD : ?

INES
DES COINS DE LA GEMOZE
LOF : 104010 - fiche - pedigree

HD : ?

FALTO
DES COINS DE LA GEMOZE
LOF : 100875 - fiche - pedigree

HD :

CANDY
DES COINS DE LA GEMOZE
LOF : 96431 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A


NEVA
DU CHALAND DE RAY
LOF : 108779 - fiche - pedigree
TAN
HD : ?


GARY
DES GABELINES
LOF : 101583 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T CHAMPION CS
HD : HD-A

CONTI
DES CHEVECHES
LOF : 95176 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION T
HD : HD-A


DJAMA
DES GABELINES
LOF : 97847 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A

GUESS
DU PRE DE LA CROULE
LOF : 101452 - fiche - pedigree
TAN
HD : ?

COBRA
DE LA PASSEE DE L'EPERON
LOF : 95584 - fiche - pedigree

HD : HD-A

ELLA

LOF : 98307 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A