GIRO
DE LANDA-GORI
LOF : 101901 - fiche - pedigree
TAN CHAMPION T CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A


C'XABAL
DE LANDA-GORI
LOF : 95789 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION P CHAMPION T CHAMPION IT TRIALER GQ CHAMPION R/QC
HD : HD-A


UTO
DE COUCAREILLE
LOF : 89922 - fiche - pedigree

HD :

TXERA
DE LANDA-GORI
LOF : 88475 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T
HD : HD-A

D'JORI
DE LANDA-GORI
LOF : 97561 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A HD-A


KASTER

LOF : 04/107914 LOI - fiche - pedigree

HD : ?


ARGITXU
DE LANDA-GORI
LOF : 93191 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-AFEU - FOLLET
DES GORGES DU REGALON
LOF : 100394 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A HD-A

TINO
DES GORGES DU REGALON
LOF : 88598 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A


GUEN
DE COPLILLA
LOF : 1203419 LOE - fiche - pedigree

HD : ?

MEPS
DE COUCAREILLE
LOF : 78311 - fiche - pedigree

HD : HD-A

BONEY-M
DES GORGES DU REGALON
LOF : 93634 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD : HD-A

TAMBO DES FEUX DE LA PASSION

LOF : 90164 - fiche - pedigree
TRIALER GQ
HD :


MEPS
DE COUCAREILLE
LOF : 78311 - fiche - pedigree

HD : HD-A